Sukiya Tokyo Bowls & Noodles
Sukiya Tokyo Bowls & Noodles | Teriyaki Chicken Mayo Ontama Don

Teriyaki Chicken Mayo Ontama Don

Perfect Combination of teriyaki, soft boiled egg and mayonnaise

RM 15.10