Sukiya Tokyo Bowls & Noodles
Sukiya Tokyo Bowls & Noodles | Karaage Curry

Karaage Curry

Curry rice with everyone's favourite Kara-age Chicken.

RM 13.80