Sukiya Tokyo Bowls & Noodles
Sukiya Tokyo Bowls & Noodles | Yakitori Three Cheese Don

Yakitori Three Cheese Don

Yakitori Don with three cheese topping

RM 15.90