Sukiya Tokyo Bowls & Noodles
Sukiya Tokyo Bowls & Noodles | Chicken Katsu Three Cheese Curry

Chicken Katsu Three Cheese Curry

Curry rice with 1 piece Chicken Katsu and three cheese topping.

RM 17.30